Principiile FAER IFN de Creditare şi de Protecţie a Beneficiarilor Serviciilor Financiare de Microcreditare.

1. Evitarea îndatorării Excesive a Beneficiarilor de microcredite.

FAER IFN va lua decizia de acordare a creditelor acelor beneficiari care pot demonstra ca au posibilitatea de a rambursa creditul acordat. Împrumutul şi celelalte produse financiare oferite nu vor conduce la riscul de supra-îndatorare a beneficiarul.

2. Transparenţa costurilor serviciilor financiare şi de creditare.

Costurile creditului: dobinda, comisioane, alte costuri legate de credit, etc., termenii şi condiţiile de acordare vor fi afişate la vedere şi prezentate într-o modalitate adecvata şi pe înţelesul beneficiarilor.

3. Practici de colectarea împrumuturilor adecvate.

Metodele de colectare a imprumuturilor nu vor fi abuzive şi vor respecta legislaţia în vigoare.

4. Comportamentul etic al personalului.

În interacţiunea cu clienţii, personalul FAER IFN se va conforma standardelor etice incluse în regulamentul de organizare şi functionare. FAER IFN va asigura funcţionarea adecvată a sistemelor de monitorizare a activităţii pesonalului, depistarea şi corectarea/eliminarea corupţiei şi a tratamentelor/comportamentelor neadecvate în relaţia cu clienţii. Orice act de corupţie dovedit se va solda cu desfacerea contractului de muncă.

5. Proceduri eficiente de colectare şi souţionare a reclamaţiilor clienţilor.

FAER IFN va asigura funcţionarea eficientă a procedurilor de colectare, soluţionare şi raportare a reclamaţiilor şi sesizărilor clienţilor.

6. Confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor şi a serviciilor financiare prestate.

FAER IFN va asigura menţinerea confidenţialitătii datelor personale şi a informaţiilor referitoare la relaţiile şi serviciile financiare prestate clienţilor. Datele personale şi informaţiile legate de tranzacţiile efectuate nu se vor folosi decât cu acordul expres al clienţilor. FAER IFN va respecta legislaţia naţională în vigoare referitoare la protecţia datelor şi a informaţiilor cu caracter personal.

7. Practici ne-discriminatorii şi egalitatea între sexe.

FAER IFN va promova şi respecta principiile ne-discriminatorii în relaţiile cu clienţii şi personalul propriu.

8. Dezvoltare durabilă şi promovarea protecţiei şi îmbunătăţirii mediului înconjurător.

FAER IFN va dezvolta şi promova activităţile şi serviciile finaciare cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi va susţine în rândul clienţilor, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

9. Social

FAER IFN va avea în atenţie componenta socială a fiecărei investiţii finanţate şi va acorda atenţie deosebită categoriilor cu potenţial ridicat de excludere socială.


Înapoi la Principii cheie ale microfinanţării. >>