Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii finali ai finanțării,

în baza programului de finanțare al Uniunii Europene "European Progress Microfinance Facility"
În conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 283/2010 UE a Parlamanetului European și a Consiliului European din 25.03.2010 art. 2 (2) , beneficiarii finali ai disponibilităților de microfinanțare sunt persoanele care doresc să inițieze sau să își dezvolte în continuare propria microintreprindere, inclusiv activitate independentă.

Conform celor de mai mai sus cât și raportat la legislația română în domeniu în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi/sau persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, pot ființa ca și persoane fizice autorizate, sau în cadrul unor intreprinderi familiale sau individuale sau ca și producatori agricoli.

Clienții organizați în formele menționate mai sus trebuie să îndeplinească minim următoarele criterii de eligibilitate, pentru a putea beneficia de finanțare prin ,,European Progress Microfinance Facility":

a) Să nu fie societate în dificultate , așa cum aceasta este definită în art 2.1. din Ghidul Uniunii Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (JO C 244, 1.10.2004, p. 2) sau insolvabile sau care fac obiectul procedurii de faliment;
b) Să nu desfășoare activități care intră sub incidența sectoarelor de activitate restricționate la creditare.

<< Înapoi la Parteneri