Istoric

Constituire

În anul 2005 odata cu apariţia Legii 240/2005 "Legea Microfinanţării" activitatea de creditare a fundaţiei FAER s-a reorganizat prin crearea unei instituţii de Microfinanţare, organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni S.A., în care fundaţia FAER devine acţionar majoritar.

Societatea de Microfinanţare Rurală FAER S.A. apare ca entitate juridică înscrisă la Registrul Comerţului sub Nr.J26/2160/2005, cu un capital social în valoare de 300.000 EURO

 

Contractele de credit active au fost cesionate de la Fundaţia FAER la Societatea de Microfinanţare Rurală FAER IFN S.A. la data de 01.03.2006

Principalele Obiective:

Crearea cadrului organizaţional adecvat realizării scopurilor FAER, de sprijinire a gospodăriilor agricole private şi a fermelor agricole, a IMM- urilor în special din zonele rurale, prin finanţarea dezvoltării şi modernizãrii acestora.

Scopul principal al activităţii de creditare este încurajarea economiei private şi îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale, realizarea şi păstrarea de locuri de muncă în zona rurală.