Proiecte

Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare din mediul rural

Scopul proiectului a fost ameliorarea micii infrastructuri din mediul de învăţământ rural prin cofinanţarea unor lucrări de: racordare a şcolii/grădiniţei la conducta de apă a comunei, amenajarea unor grupuri sociale, consolidarea infrastructurii clădirilor existente, lucrări fără de care desfăşurarea procesului de învăţământ ar fi fost pusă în dificultate. Finanţarea proiectului a fost realizată din dobânda care revine HEKS/CH pentru împrumutul acordat fundaţiei FAER în vederea refinanţării activităţii de creditare. Cofinanţatorii proiectului au fost pe de o parte fundaţia FAER, iar pe de altă parte comunităţile locale (primăriile). Fundaţia FAER a donat suma de 3.000 Euro/proiect fiecărei primării cu condiţia ca acestea la rândul lor să aloce cel puţin aceeaşi sumă pentru realizarea investiţiei.

Proiectul de Ecologizare mediu susţinut de fundaţia FAER în anul 2009.

Scopul proiectului de Ecologizare mediu intitulat “ SI TU POŢI DOTA BIBLIOTECA ŞCOLII TALE - RECICLEAZĂ HÂRTIE ŞI FĂ CURĂŢENIE ÎN SATUL TĂU” a fost informarea, conştientizarea şi angajarea populaţiei rurale în probleme de ecologizare a mediului şi valorificarea deşeurilor refolosibile având în vedere că respectarea unor priincipii ecologice devine o problemă stringentă, mai ales că în România nu există încă această cultură a protejării mediului înconjurător. Beneficiarii acestui proiect au fost 12 şcoli din mediul rural al judeţului Mureş, care sunt frecventate de un număr mai mare de 50 de elevi. Bugetul proiectului a fost de 300 Euro/şcoală..

Proiectul de Sprijinire a tradiţiilor populare din zona de activitate al fundaţiei FAER

Scopul acestui proiect a fost sprijinirea promovării tradiţiilor populare în satele şi comunele din judeţul Mureş.
În cadrul acestui proiect fundaţia FAER a acordat un sprijin financiar de 100 de Euro (echivalent în lei) organizatorilor (primării, asociaţii non-profit, ansambluri folclorice, unităţi şcolare, etc.) următoarelor tipuri de acţiuni sau manifestaţii:
● Sărbătorirea zilei satului sau comunei respective
● Festivaluri folclorice
● Târguri tradiţionale

Proiect de dezvoltare rurală în Republica Moldova

În baza Contractului de colaborare FAER-HEKS pentru susţinerea unui proiect de dezvoltare rurală în Republica Moldova, FAER a participat activ în calitate de consultant la toate etapele realizării acestui proiect, respectiv definirea activităţilor, selecţia personalului şi monitorizarea implementării proiectului.
Colaborarea cu HEKS - Moldova şi Pro Cooperarea Regională a continuat şi în cursul anului 2009, fundaţia FAER constituindu-se ca şi partener în cadrul proiectului încheiat cu Asociaţia Obştească “Pro Cooperare Regională” - în cadrul căreia fundaţia FAER prestează servicii de consultanţă, suport tehnic şi consiliere în cadrul proiectului SMEDRA - Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în Localităţile Rurale din Republica Moldova.
  • Reabilitare a Infrastructurii Scolare
  • Reabilitare a Infrastructurii Scolare
  • Ecologizare mediu
  • Ecologizare mediu
  • Dezvoltare rurala in Republica Moldova