Istoric

Fundaţia pentru promovarea agriculturii şi a economiei regionale FAER - Reghin - Mureş, înscrisă în Registrul fundaţiilor la grefa Tribunalului civil din Târgu Mureş sub numărul 14789 din 3 Decembrie 1992, este structura juridică creată cu sprijinul Guvernului Confederaţiei Elveţiene şi a HEKS/EPER - Elveţia

Fundaţia FAER este constituită în baza Legii Nr.21/1924 şi a Ordonanţei de Guvern Nr.26/2001, funcţionarea ei este avizată şi susţinută de către

Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Mureş.

Fondurile financiare ale FAER sunt constituite în principal de către Guvernul Confederaţiei Elveţiene şi de către HEKS/EPER, ca urmare a acordului între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene în vederea cooperării tehnice, semnat la Bucureşti în 8 noiembrie 1995, ratificat de Legea nr.94/23.09.1996

Obiectiv global: sprijinirea şi susţinerea agriculturii private şi a întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea promovării economiei regionale în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava. Obiectivul global este atins prin urmatoarele activităţi:
● servicii de informare şi consiliere agricolă
● acordarea de microcredite, în calitate de acţionar majoritar la societatea de Finanţare FAER IFN S.A.
● servicii de informare si consiliere pentru antreprenori