Principalele activităţi ale Fundaţiei FAER

Servicii de informare şi consiliere agricolă.

- Distribuirea de broşuri, pliante privind: diferite oferte de cursuri de formare profesională agricolă, cota de lapte, programul Fermierul precum şi alte subiecte de actualitate din domeniul agriculturii româneşti
- Informarea clienţilor prin broşuri, pliante privind normele şi legislaţia U.E.
- Informarea clienţilor privind modalităţile de accesare a proiectelor cofinanţate de U.E.
- Informarea clienţilor FAER privind subvenţiile acordate în agricultură

Organizarea de cursuri agricole de scurtă durată pentru agricultorii din zonă.

- Cursurile se organizează în fiecare an în perioada noiembrie - martie

- Tematica cursurilor este elaborată anual de către Serviciul de Informare al fundaţiei FAER la sugestia participanţilor la cursuri din anii precedenţi
- Clienţii FAER sunt informaţi asupra ofertei de cursuri prin distribuirea de broşuri, pliante, etc.
- Cursurile sunt de scurtă durată (1 zi - 8 ore) şi se compun dintr-o parte teoretică şi o parte practică (vizite la proiecte susţinute financiar de către FAER)
- La sfârşitul cursurilor participanţii primesc un suport scris al cursului la care au participat precum şi o adeverinţã de participare la curs
- Cursurile sunt organizate în colaborare cu Staţiunile de cercetare pentru creşterea animalelor din zonă:
SEMTEST BVN - Sângeorgiu de Mures,

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă, precum şi alte instituţii şi persoane private specializate în tematica cursurilor organizate

Vulgarizare agricolă în grup

- Sprijinirea de iniţiative locale privind organizarea structurilor profesionale, asociaţii, sindicate, etc.
- Susţinerea manifestaţiilor cu caracter agricol organizate de asociaţiile crescătorilor de animale din zonă
- Facilitarea participării agricultorilor din zonă la expoziţii zonale şi naţionale cu profil agricol

Cursuri de calificare autorizate CNFPA
1. Formare Formatori
2. Lucrator in cresterea animalelor